Autorių teisės

Kultūros ministerijos funkcijos autorių teisių ir gretutinių teisių srityje:

  • rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;
  • prižiūri autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijų veiklą;
  • tarpininkauja derybose dėl sutarčių sudarymo kolektyvinio administravimo asociacijų ir (ar) kūrinių bei gretutinių teisių objektų naudotojų prašymu;
  • įgyvendina autorių asmeninių neturtinių teisių apsaugą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;
  • teikia teisines konsultacijas ir metodinę pagalbą kolektyvinio administravimo ir kūrinių bei gretutinių teisių objektų naudotojų asociacijoms, teisėsaugos institucijoms, užtikrinančioms autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą ir gynimą;
  • organizuoja ir vykdo visuomenės švietimą autorių teisių ir gretutinių teisių klausimais;
  • užtikrina autorinio atlyginimo už kūrinių ir kitų leidinių panaudą bibliotekose paskirstymą ir išmokėjimą autoriams.

Atnaujinimo data: 2023-11-18