Tarptautiniai teisės aktai

Konvencija dėl Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos įsteigimo.
Lietuva prie Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos prisijungė 1992 m. balandžio mėnesį.

Berno konvencija dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos
Ratifikuota 1996 m. gegužės 28 d. įstatymu Nr. I-1351. Berno sąjungoje dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos Lietuva dalyvauja nuo 1994 m. gruodžio 14 d.

Tarptautinė Romos konvencija dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos
Ratifikuota 1998 m. gruodžio 22 d. įstatymu Nr. VIII-1001, Lietuvos Respublikoje įsigaliojo 1999 m. liepos 22 d.

Ženevos konvencija dėl fonogramų gamintojų apsaugos nuo neteisėto jų fonogramų kopijavimo
Ratifikuota 1999 m. balandžio 13 d. įstatymu Nr. VIII-1140, Lietuvos Respublikoje įsigaliojo 2000 m. sausio 27 d.

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos atlikimų ir fonogramų sutartis
Ratifikuota 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1956, Lietuvos Respublikoje įsigaliojo 2002 m. gegužės 20 d.

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos autorių teisių sutartis
Ratifikuota 2001 m. kovo 13 d. įstatymu Nr. IX-212, Lietuvos Respublikoje įsigaliojo 2002 m. kovo 6 d.

Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis
Ratifikuota 2001 m. balandžio 24 d. įstatymu Nr. IX-292;
2001 m. gegužės 31 d. Lietuvos Respublika tapo Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) nare.

Atnaujinimo data: 2023-11-18