Renginio „Kultūros įstaigų vartotojų apklausos metodikos ir rezultatų pristatymas (bandomasis projektas)“ pranešimų medžiaga