Lietuvos valstybei reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimas

Kultūros ministerijos funkcijos vykdant Lietuvos valstybei reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimą:

  • dalyvauja rengiant valstybės švenčių, atmintinų dienų ir istorinių datų, Lietuvos valstybės kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių jubiliejinių datų minėjimo programas bei koordinuojant jų įgyvendinimą;
  • organizuoja Kultūros ministerijos garbės ženklų „Nešk savo šviesą ir tikėk“ komisijos darbą;
  • rūpinasi Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų įamžinimu;
  • koordinuoja Vyriausybės kultūros ir meno premijų skyrimą ir teikimą;
  • įgyvendina Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo projektus;
  • dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudaromų komisijų darbe.

Veikla vykdoma įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo nutarimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimus, atsižvelgiant į komisijų rekomendacijas.

 

Atnaujinimo data: 2024-02-02