Informacijos apie pažeidimą nagrinėjimas Kultūros ministerijoje

Vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą Kultūros ministerijoje administruoja, šiuo kanalu gautą informaciją apie pažeidimus nagrinėja, asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus konfidencialumą (išskyrus Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus atvejus), užtikrina Kultūros ministerijos vyriausioji specialistė, atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, Ingrida Klišauskienė (el. p. [email protected]; tel. 8 608 47 621), jos nesant – Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus patarėja Simona Grybkauskaitė (el. p. [email protected]; tel. 8 608 47622), o jų abiejų nesant – Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėjas Virginijus Varnaitis (el. p. [email protected], tel. 8 608 43764).

Detaliau gautos informacijos apie Kultūros ministerijoje galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus priėmimo, vertinimo, sprendimų priėmimo tvarką, konfidencialumo užtikrinimo procedūras reglamentuoja Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tvarkos aprašas.

Atnaujinimo data: 2023-12-04