Regionų kultūra

XVIII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje numatoma įgyvendinant tolygią regioninę politiką, mažinti kultūrinę atskirtį tarp didžiųjų miestų ir regionų. Tolygus regioninės kultūros formavimas vyks plėtojant dialogą ir pasitikėjimu grįstus ryšius su vietos kultūrinėmis bendruomenėmis ir nevyriausybiniu sektoriumi.

Pagrindinės iniciatyvos:

  • Priemonės, skatinančios tolygią kultūros sklaidą ir plėtrą regionuose;
  • kultūros dialogo su savivalda stiprinimas;
  • kultūros paslaugų kuriamoji vertė;
  • kultūros centrų veiklos stiprinimas.

Atnaujinimo data: 2023-11-18