Tarptautinės organizacijos

Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija

Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) yra Jungtinių Tautų agentūra, vienijanti 193 valstybes nares. PINO misija – sukurti subalansuotą ir efektyvią tarptautinę intelektinės nuosavybės apsaugos sistemą, kuri skatintų naujoves ir kūrybiškumą.

Kultūros ministerija dalyvauja trijų PINO komitetų veikloje:

Kultūros ministerija ir tiesiogiai bendradarbiauja su PINO (rengia seminarus, leidžia leidinius).

PINO sutartys, kurias pasirašė Lietuva.

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

Europos Sąjungos Intelektinės nuosavybės tarnyba (ESINT) yra Europos Sąjungos agentūra, registruojanti ES prekės ženklus ir dizainą, teikianti viešas paslaugas pramoninės intelektinės nuosavybės ir autorių teisių gynimo klausimais. Jos misija – prisidėti kuriant intelektinės nuosavybės apsauga paremtą vieningą ES rinką, kurioje klestėtų stiprus ir inovatyvus verslas.

Kultūros ministerija yra paskirta pagrindine institucija, įgyvendinančia Direktyvą 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo, o Kultūros ministerijos atstovas yra nacionalinis korespondentas (public sector representative) Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos Stebėsenos centre. Nacionalinio korespondento darbas yra tarpininkauti tarp ESINT ir savo valstybės narės, t. y. nukreipti informaciją apie ESINT vykdomas veiklas (tyrimus, projektus) atitinkamoms institucijoms ir kontaktams. ES valstybių narių atstovai turi atstovauti šiose darbo grupėse:

  1. Intelektinės nuosavybės skaitmeniniame pasaulyje (IP in the Digital World) – svarsto teisės aktų ir praktikos pritaikymo galimybes skaitmeninei aplinkai;
  2. Visuomeninės sąmoningumo ugdymo (Public Awareness) – svarsto intelektinės nuosavybės švietimo mokyklose, universitetuose programas ir klausimus;
  3. Teisių gynimo (Enforcement) – svarsto intelektinės nuosavybės teisių gynimo klausimus;
  4. Ekonomikos ir statistikos (Economics and Statistics) – analizuoja ESINT atliktus tyrimus ir studijas.

Kultūros ministerija taip pat dalyvauja ESINT projektuose (nenustatytų teisių turėtojų (kūrinių našlaičių) duomenų bazės kūrimas; kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, portalo kūrimas; Agorateka; dažnai užduodamų klausimų (FAQ) projektas; visuomenės sąmoningumo ugdymo kampanijos).

Atnaujinimo data: 2023-11-18