Kultūros ministerija, formuodama ir įgyvendindama valstybės kultūros politiką kino srityje, atlieka šias funkcijas:

  • rengia kino srities įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
  • analizuoja Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių kino raidos tendencijas, inicijuoja, rengia kino srities strateginio planavimo dokumentus, atlieka šių dokumentų įgyvendinimo rezultatų stebėseną;
  • atstovauja Lietuvos Respublikai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose, pagal kompetenciją palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo nustatyta tvarka atlieka visus veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymu ir vykdymu;
  • organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos veiklą.

Atnaujinimo data: 2023-11-18