Etninė kultūra

Kultūros ministerija formuoja valstybės politiką etninės kultūros, mėgėjų meninės veiklos srityse, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus etninės kultūros, mėgėjų meninės veiklos srityse.

Atnaujinimo data: 2023-11-18