Aukščiausio meistriškumo baleto artistams ir šokėjams

Teisės aktais yra numatyta galimybė Lietuvos Respublikos aukščiausio meistriškumo baleto artistams ir šokėjams, iš karto po mokyklos baigimo dirbantiems Lietuvos profesionaliojo scenos meno įstaigose, būti atleistiems nuo pagal vieną pirmos pakopos studijų sutartį gautų paskolų studijų kainai sumokėti ir dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis ar jų dalies grąžinimo.

Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“

Baleto artistų ir šokėjų aukščiausio meistriškumo nustatymo tvarkos aprašas

Atnaujinimo data: 2023-12-20