Kultūros ir kūrybinės industrijos

Kultūros ministerijos uždaviniai siekiant Kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) plėtros krypčių įgyvendinimo:

  • kurti kūrybingumui palankią ugdymo aplinką;  
  • gerinti sąlygas visuomenei aktyviau dalyvauti kultūrinėse veiklose;
  • gerinti sąlygas nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimams ir jų pritaikymui kultūrinei bei edukacinei veiklai;
  • didinti KKI bei kultūros vaidmenį regionuose;
  • didinti KKI galimybes prisidėti sveikatinant visuomenę;
  • gerinti sąlygas vykdyti Lietuvos kūrybos ir kultūros sklaidą Lietuvoje ir užsienyje.

Finansavimo mechanizmai

Atnaujinimo data: 2023-11-18