>

Kolektyvinio administravimo organizacijos ir nepriklausomi subjektai

Šiuo metu Lietuvoje į kolektyvinio administravimo organizacijų sąrašą yra įtrauktos šios kolektyvinio administravimo organizacijos :

 • 1991 m. įsteigta Asociacija LATGA, administruojanti Lietuvos ir užsienio autorių teises.
 • Atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisėms kolektyviai administruoti 1999 m. atlikėjų ir fonogramų gamintojų iniciatyva įsteigta Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA.
 • 2008 m. pradžioje Lietuvos audiovizualinių kūrinių autoriai ir jų teisių perėmėjai – prodiuseriai, režisieriai, scenarijų autoriai, dailininkai, operatoriai, taip pat aktoriai įsteigė Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociaciją (AVAKA), kurios tikslas yra įgyvendinti teises į audiovizualinius kūrinius tose srityse, kuriose audiovizualinių kūrinių teisių turėtojai iki šiol nebuvo atstovaujami.
 • 2013 m. įsteigta Gretutinių teisių asociacija GRETA, kolektyviai administruojanti gretutines teises.

Kolektyvinio administravimo subjekto pavadinimas

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo skaidrumo reikalavimai, keliami kolektyvinio administravimo subjektų veiklai

Skaidrumo ataskaita (kartu su finansine ataskaita)

Narystės ir leidimo administruoti teises panaikinimo / atšaukimo sąlygos (Įstatai)

Licencijų teikimo tvarkos aprašas (licencinių sutarčių sąlygos, atlyginimų tarifai)

Kolektyviai administruojamo atlyginimo paskirstymo tvarkos aprašas

Kolektyvinio administravimo atskaitymų tvarkos aprašas

Kitų atskaitymų (įskaitant atskaitymų socialinėms, kultūros ir švietimo paslaugų reikmėms) tvarkos aprašas

7219 str. 5 d.

7218 str. 1 d. 1–2 p.

7218 str. 1 d. 3 p.

7218 str. 1 d. 5 p.

7218 str. 1 d. 6 p.

7218 str. 1 d. 7 p.

Kolektyvinio administravimo organizacijos

LATGA

2022 metų

Skelbiama

Skelbiama

Skelbiama

Skelbiama

Skelbiama

AGATA

2022 metų

Skelbiama

Skelbiama

Skelbiama

Skelbiama

Skelbiama

AVAKA

2022 metų

Skelbiama

Skelbiama

Skelbiama

Skelbiama

Skelbiama

GRETA

2022 metų

Skelbiama

Skelbiama

Skelbiama

Skelbiama

Skelbiama

NATA

Veikla sustabdytaVeikla sustabdytaVeikla sustabdytaVeikla sustabdytaVeikla sustabdytaVeikla sustabdyta

Kiti kolektyvinio administravimo (nepriklausomi) subjektai

UAB Shakespeare music

Įmonės statusas nustatinėjamas

 • Kolektyvinio administravimo organizacijos įstatai (70 str. 1 d.)
 • Licencijų teikimo ir atlyginimo už kūrinių ir gretutinių teisių objektų naudojimą mokėjimo sąlygos (721 str. 2 d. 3 p.)
 • Kolektyvinio administravimo organizacijos taikomų atlyginimo tarifų patvirtinimo bendrosios sąlygos (721 str. 2 d. 4 p.)
 • Kolektyviai administruojamų teisių turėtojams mokėtinų sumų paskirstymo tvarkos aprašas (721 str. 2 d. 5 p.)
 • Teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos aprašas (721 str. 2 d. 5 p.)
 • Kolektyvinio administravimo atskaitymų tvarkos aprašas (721 str. 2 d. 6 p.)
 • Ne kolektyvinio administravimo atskaitymų iš kolektyvinio administravimo pajamų (taip pat investuotų) tvarkos aprašas (721 str. 2 d. 6 p.)
 • Atskaitymų kolektyviai administruojamų teisių turėtojų socialinėms, kultūros ar švietimo paslaugų reikmėms tvarkos aprašas (721 str. 2 d. 6 p.)
 • Bendrosios investicijų valdymo tvarkos aprašas (721 str. 2 d. 7 p.)
 • Kolektyvinio administravimo veiklos rizikos valdymo tvarkos aprašą (721 str. 2 d. 8 p.)
 • Kolektyvinio administravimo organizacijos metinė skaidrumo ataskaita (72str. 2 d. 13 p.)
 • Kolektyvinio administravimo organizacijoje taikomos į valdymo organą paskirtų ar išrinktų asmenų interesų deklaravimo tvarkos aprašas (721 str. 2 d. 14 p.)
 • Skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas (721 str. 2 d. 14 p.)

Atnaujinimo data: 2023-11-18