Čia skelbiami Kultūros ministerijos tvarkomi duomenys, kurie sudaro galimybę visiems naudotis pirminiais Kultūros ministerijos disponuojamais duomenimis. Duomenys teikiami neatlygintinai.

Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Kultūros ministerijos tvarkomos informacijos rinkmenos:

  • Muziejų veiklos statistinių rodiklių sistema, skirta suvesti ir elektroninėje erdvėje atvaizduoti muziejų veiklos metinėse statistinėse ataskaitose esančius rodiklius ir jų reikšmes.
  • Kultūros paveldo skaitmeninimo statistikos sistema, skirta sistemingai stebėti suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių būklę ir kaitą, ją analizuoti, vertinti vykdomų priemonių poveikį kultūros paveldo skaitmeninimo politikos strateginių tikslų pasiekimui ir kokybinių pokyčių inicijavimui.

Kultūros partnerių platforma – tai projekto „Kurk Lietuvai” sukurta duomenų bazė, padėsianti atrasti tinkamą veiklos partnerį. 2020 m. gegužės mėn. apklausos metu savivaldybių kultūros skyriai pateikė duomenis apie 2019 m. kultūros veiklas organizuojančias organizacijas iš valstybinio, nevalstybinio, bei privataus sektoriaus. Pateikta informacija, apie 18 rūšių kultūros veiklų, lankytojų skaičius, bei organizacijos kontaktinius duomenis, darbuotojų skaičius ir ploto dalį skiriamą kultūros veiklai.

Atnaujinimo data: 2023-11-18