Lobistinės veiklos priežiūra

Lobistinė veikla – fizinio asmens, juridinio asmens arba kitos organizacijos ar jų padalinio veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, pareigūnams, tarnautojams ir kitiems teisėkūroje pagal darbines funkcijas dalyvaujantiems viešojo sektoriaus atstovams, kad lobistinės veiklos užsakovo ar lobistinės veiklos naudos gavėjo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai.

Lobistinės veiklos įstatymas

Lobistinės veiklos deklaravimo ir priežiūros tvarkos aprašas

Kaip bendrauti su lobistais (Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacijos)

Atnaujinimo data: 2023-12-04