Visuomeninės organizacijos

2015 m. Įsteigtas intelektinės nuosavybės apsaugos centras INAC, kurio tikslas – ginti autorių teisių turėtojų teises internete, vykdyti interneto monitoringą.

2021 m. įsteigtas legalaus turinio aljansas „balTAS“, kuris siekia kovoti su nelegalaus turinio platinimu internete.

Atnaujinimo data: 2023-11-18