Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas tais atvejais, kai rengiamu teisės aktu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje. 

Ankstesniais metais parengtas teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymas rasite lrs.lt

Atnaujinimo data: 2023-12-04