Korupcijos prevencijos koordinavimas ir kontrolė

Korupcijos prevencijos politiką Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje, o pagal poreikį ir kitose Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pavaldžiose įstaigose koordinuoja, plėtoja bei kontroliuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Korupcijos prevencijos komisija, patvirtinta 2021 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-804.

Atnaujinimo data: 2023-12-04