Šioje skiltyje skelbiami planavimo dokumentai, kuriuos Kultūros ministerija įgyvendina, koordinuoja ir/ar rengia: kultūros ministro valdymo sričiai aktualūs strateginiai dokumentai, kultūros ministro valdymo sričių strateginiai veiklos planai, Kultūros ministerijos ir Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų metiniai veiklos planai, Kultūros ministerijos metinės veiklos ataskaitos ir kita aktuali metodinė informacija.

Atnaujinimo data: 2023-11-18