Literatūra ir leidyba

Literatūros kūrimas ir sklaida remiami Kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos programų lėšomis. Literatūrinės tradicijos saugojimą, senosios literatūros šaltinių publikavimą, šiuolaikinės literatūros kūrinių išleidimą, svarbių humanitarinės literatūros tekstų vertimus valstybė remia šios srities konkurso tvarka teikdama paramą per Lietuvos kultūros tarybą (LKT). Rašytojams ir vertėjams kasmet paskiriama apie 30  vienerių-dvejų metų trukmės individualių valstybės stipendijų. 

Skatindama bei įvertindama literatūros kūrėjus, vertėjus ir kritikus, Kultūros ministerija kasmet skiria Metų vertėjo krėslo (bendradarbiaudama su Lietuvos PEN centru), Šv. Jeronimo (bendradarbiaudama su Lietuvių literatūros vertėjų sąjunga), Jotvingių ir Jaunojo jotvingio  (bendradarbiaudama su asociacija „Poetinis Druskininkų ruduo“) premijas už geriausias poezijos knygas.

Nuostatai

Martyno Mažvydo premija už nuopelnus lietuvių kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui skiriama už geriausius lietuvių literatūros, kalbos istorijos, kalbos istorijos, kultūros bei knygotyros tyrimus.

Nuostatai

Lietuvių literatūros sklaidos programą iš valstybės lėšų vykdo Lietuvos kultūros institutas (LKI), koordinuojantis lietuvių literatūros vertimus ir išleidimą užsienio kalbomis, knygų, jų autorių, vertėjų ir dailininkų bei  iliustruotojų pristatymą tarptautiniuose literatūros renginiuose, knygų mugėse, rašytojų mainų ir rezidencijų programose. Kultūros ministerijai remiant užsienio leidyklose kasmet išleidžiama apie 30 lietuvių autorių knygų, lietuvių literatūros vertėjams į užsienio kalbas kas dveji metais rengiamos vertimo dirbtuvės ir seminarai.

Siūlymus dėl literatūros politikos formavimo ir įgyvendinimo teikia Literatūros taryba. 

Pagrindiniai literatūros festivaliai – po visą Lietuvą išsibarstęs „Poezijos pavasaris“ ir „Poetinis Druskininkų ruduo“; Lietuvos ir užsienio literatūros aktualijos reflektuojamos tarptautiniame festivalyje „Šiaurės vasara“; Rašytojų klubas nuosekliai pristato naujausias knygas bei jų autorius, supažindina su literatūros naujienomis ir aktualijomis.         

Svarbiausias knygai skirtas renginys Lietuvoje – Tarptautinė  Vilniaus knygų mugė, viena didžiausių ir svarbiausių knygų mugių Baltijos šalių regione (apie 400 kultūros renginių, 60-65 tūkst. lankytojų kasmet), vykstanti vasarį. 2017 m. Lietuvos  šalies viešnios teisėmis dalyvavo Leipcigo knygų mugėje, o 2018 m. kartu su Latvija bei Estija buvo pagrindinės Tarptautinės Londono knygų mugės šalys.  

Skaitymo skatinimas

Siekiant paskatinti daugiau skaityti ir padėti gerinti skaitymo įgūdžius, 2006 metais patvirtinta Skaitymo skatinimo programa, pagal kurią remiamios įvairios skaitymo skatinimo iniciatyvos ir projektai bei „Metų knygos“ rinkimai (organizuoja Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) ir Kūrybiškiausių knygų 12-as (organizuoja Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) bei renginys „Lietuva skaito“ (koordinuoja Lietuvos leidėjų asociacija), organizuojamas gegužės 7-ąją – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną.

Knygos menas

Puoselėdama knygos meną ir knygos kultūrą bei siekdama įvertinti geriausias meninio apipavidalinimo ir poligrafinio atlikimo knygas, Kultūros ministerija kartu su Lietuvos dailininkų sąjunga ir Vilniaus dailės akademija kasmet organizuoja Knygos meno konkursą. Gražiausios Lietuvos knygos pristatomos Vilniaus knygų mugėje bei Frankfurto ir Leipcigo mugių gražiausių pasaulio knygų kolekcijose, o geriausios ir kūrybingiausios bei originaliausios vaikų knygos, jų dailininkai ir iliustruotojai kasmet pristatomi Lietuvos stende Tarptautinėje Bolonijos vaikų knygų mugėje.

Gražiausios 2018 metų knygosGražiausios 2017 metų knygosGražiausios 2016 metų knygosGražiausios 2015 metų knygosGražiausios 2014 metų knygosGražiausios 2013 metų knygosGražiausios 2012 metų knygosGražiausios 2011 metų knygosGražiausios 2010 metų knygosGražiausios 2009 metų knygosGražiausios 2008 metų knygosGražiausios 2007 metų knygosGražiausios 2006 metų knygosGražiausios 2005 metų knygos.

Leidyba

Lietuvos leidėjų asociacija (LLA) savo veiklą pradėjo dar 1989 m., o aktyviai veikia nuo 1993 m. Šiandien LLA vienija 48 leidyklas, kurios apima 83 proc. visos knygų leidybos rinkos. 

2005 metais pradėjo veikti Lietuvos akademinių leidyklų asociacija (LALA), vienijanti 23 universitetų, institutų ir kolegijų leidyklas ir siekianti sukurti šalies akademinės e.leidybos sistemą, virtualią biblioteką, mokslo ir studijų e.dokumentų duomenų bazę. LALA koordinuoja  šios srities leidėjų dalyvavimą šalies ir tarptautinėse knygų mugėse, tad Lietuvos akademinė leidyba tampa vis labiau matoma ir tarptautiniame akademiniame kontekste. 

2013 metais įsteigta Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacija (LiMViLA) vienija 15 leidyklų.

Valstybės finansinė parama knygų išleidimui, leidybos industrijos projektams, mokymams, seminarams ir tarptautinio bendradarbiavimo mainams skiriama konkurso būdu per LKT.

Atnaujinimo data: 2023-11-18