Kultūros ministerijos kultūros politikos plėtros dizaino srityse kryptys:

  • dizaino neformalios edukacijos stiprinimas, visuomenės ir specialistų raštingumo dizaino srityje didinimas;
  • mokslo ir žinių perdavimo plėtra, skatinant dizaino inovacijas;
  • bendradarbiavimo tarp skirtingų visuomenės sektorių stiprinimas; 
  • dizaino matomumo visuomenėje ir suvokimo apie dizaino įtaką socialinei, ekonominei šalies plėtrai bei poveikį inovacijoms didinimas;

Atnaujinimo data: 2023-11-18