2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo kultūros programa

Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinis mechanizmas – tai Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino parama Rytų, Vidurio ir Pietų Europos šalims, kuria siekiama mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus, stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių donorių ir paramos gavėjų.

Lietuvai skirta 117.6 mln. eurų dydžio EEE parama, kuri (kartu su kiek daugiau nei  16  mln. eurų Lietuvos indėliu) paskirstyta įvairių sričių projektams pagal 8 skirtingas programas.

EEE finansinio mechanizmo kultūros programai drauge su 15 proc. Lietuvos indėliu skirti 8,125 mln. eurų.

Kultūros ministerija 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo programos asignavimų valdytojas ir partneris. Programos operatorius  –  viešoji  įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra.

Programa įgyvendinama kartu su partneriais iš šalių donorių – Norvegijos kultūros paveldo direktoratu ir Norvegijos menų taryba.

Papildomai Programa įgyvendina tiesioginio finansavimo projektą FIXUS, skirtą gerinti kultūros paveldo valdymą skatinant priežiūrą. Vykdant projektą kuriama kultūros paveldo objektų stebėsenos ir priežiūros sistema bei stiprinamas kultūros paveldo objektų valdytojų sąmoningumas ir objektų priežiūros įgūdžiai.

Susidomėję kultūros paveldo objektų savininkai ir valdytojai kviečiami užpildyti objektų atrankos anketą ir pretenduoti į nemokamas priežiūros paslaugas. Viešai atrinktus objektų savininkus konsultuoja bei nedidelius priežiūros darbus atlieka specialiai projektui suburtos mobiliosios komandos.

Plačiau apie FIXUS projektą.

Numatoma projektų įgyvendinimo pabaiga – 2024 m. balandžio 30 d., programos įgyvendinimo pabaiga – 2024 m. gruodžio 31 d.

Daugiau informacijos:

  1. SUSITARIMO MEMORANDUMAS DĖL 2014-2021 M. EEE FINANSINIO MECHANIZMO ĮGYVENDINIMO (LT) (ENG)
  2. 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo kultūros programos sąntrauka

Atnaujinimo data: 2023-11-18