Komisijos

Lietuvos Respublikos valstybės švenčių dienų minėjimo organizavimo komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos Prezidento 2016 m. sausio 15 d. dekretu Nr. 1K-532,,Dėl valstybės švenčių dienų minėjimo organizavimo komisijos sudarymo”;

Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. sausio 28 d. nutarimu IX-1338 ,,Dėl Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos“;

Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenybių atminimo įprasminimo komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 29 įsakymu Nr. LV-52 ,, Dėl Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusių asmenuybių atminimo įprasminimo komisijos sudarymo“;

Atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimo ekspertų komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gegužės 9 d. Nr.ĮV-337 ,,Dėl Atmintinų dienų ir istorinių datų minėjimo ekspertų komisijos sudarymo“;

Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1035

Apdovanojimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklu ,,Nešk savo šviesą ir tikėk“komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. ĮV- 530 ,,Dėl apdovanojimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklu,,Nešk savo šviesą ir tikėk“ komisijos personalinės sudėties tvirtinimo“;

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų atminimo įamžinimo komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-842 ,,Dėl Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų atminimo įamžinimo komisijos tvirtinimo“;

Apdovanojimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklais ,,Metų mecenatas“ komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-1 ,,Dėl apdovanojimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklais ,,Metų mecenatas“ komisijos patvirtinimo“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-04-19