Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucija dėl 2023 metais minėtinų svarbių datų, įvykių ir asmenybių sukakčių

 • Mikui Petrauskui, vargonininkui, pirmosios lietuviškos operos kūrėjui - 150 metų.
 • Mykolui Vaitkui, rašytojui – 140 metų.
 • Vladui Putvinskiui-Pūtviui, Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjui – 150 metų.
 • Felicijai Bortkevičienei, knygnešei – 150 metų.
 • Marcelei Kubiliūtei, Lietuvos žvalgei bei politikei – 125 metai.
 • Simonui Daukantui, istorikui bei rašytojui – 230 metų.
 • Jurgiui Baltrušaičiui, poetui – 150 metų.
 • Paskutiniams okupuotos Lietuvos masiniams trėmimams – 70 metų.
 • Vilniaus geto likvidavimui – 80 metų.
 • Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžiui per Atlantą – 90 metų.
 • Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) įsteigimui – 80 metų.
 • Okupacinės Sovietų Sąjungos kariuomenės išvedimui iš Lietuvos – 30 metų.
 • Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso Kersteno komitetui – 70 metų.
 • Aukštaitijos vardo pagarsinimui – 700 metų.
 • Dzūkijos (Dainavos) vardo pirmajam paminėjimui – 770 metų.
 • Plungės valstybinio žemaičių veislės arklių žirgyno įsteigimui – 100 metų.
 • Edukacinės komisijos (Apšvietos) įsteigimui – 250 metų.

Kultūros ir meno įstaigų veiklos 2023 m. aktualizuojančios svarbias datas, įvykius ir asmenybių sukaktis

Etninė kultūros globos taryba - Aukštaitijos metų veiksmų planas

Etninė kultūros globos taryba - Dzūkijos metų veiksmų planas

Etninė kultūros globos taryba - Žirgo metų veiksmų planas

Atnaujinimo data: 2023-11-18