Programų finansavimas Kultūros ministerijos biudžeto lėšomis atliekamas vadovaujantis patvirtintomis dalinio finansavimo taisyklėmis ir vykdant viešuosius pirkimus.

Konkurso būdu Lietuvos kultūros tarybos lėšomis finansuojami projektai pagal programą „Pilietinio, tautinio, lituanistinio ugdymo ir atminties įprasminimo projektai“.

Atnaujinimo data: 2023-11-18