Kultūros pasas

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.

Laikomasi nuostatos, kad mokinių kultūrinių įpročių formavimas turi būti nuoseklus ir sisteminis, pritaikant kultūros ir meno paslaugas prie kiekvienos amžiaus grupės poreikių, žinių, galimybių priimti ir suvokti informaciją.

KULTŪROS PASO ĮGYVENDINIMO PRINCIPAI

Kultūros pasui įgyvendinti 2022 m. vienam mokiniui skiriama 12 eurų, kurie panaudojami kultūros paso paslaugoms finansuoti.

Priklausomai nuo amžiaus grupės mokinys kultūros ir meno paslaugomis pasinaudoja dalyvaudamas kartu su grupe / klase. 9–12 klasių mokiniai nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. paslaugomis galės pasinaudoti dalyvaudamas ir  individualiai.

Galimas pasirenkamų paslaugų spektras per metus priklauso nuo paslaugos kainos.

Kultūros paso paslaugų rinkinys, kuris sudarytas iš nustatytus kriterijus atitinkančių kultūros ir meno paslaugų, skirtų kultūros paso tikslams įgyvendinti, mokykloms, mokytojams ir mokiniams skelbiamas interneto svetainėje.

KULTŪROS PASO LAUKIAMAS REZULTATAS

MOKINIUI:

 • skatinamas kultūrinis mokinių sąmoningumas, ugdomos kūrybingos asmenybės, stiprinamos bendrosios meninės / kultūrinės kompetencijos, reikalingos savarankiškai ir aktyviai dalyvauti meninėje kūryboje ir šiuolaikiniame kultūriniame gyvenime;
 • formuojami mokinių kultūros vartojimo įpročiai bei stiprinamos mokinių nuostatos, kad kultūros vartojimas yra prasminga veikla;
 • mokinių patirtis, įgyta dalyvaujant kultūriniuose renginiuose ir (ar) kultūrinės edukacijos užsiėmimuose, padeda jiems ugdymosi procesuose.

  KULTŪROS IR MENO ĮSTAIGOMS:
 • skatinama siekti aukštesnės paslaugų kokybės;
 • padidėja kultūros ir meno įstaigų teikiamų paslaugų vartotojų skaičius;
 • išauga kultūros ir meno įstaigų įsitraukimas į mokinių kultūrinį ugdymą(si).

  VISUOMENEI:
 • stiprinama visuomenės kultūrinė tapatybė ir bendruomeniškumas;
 • stiprinamas visuomenės kūrybingumas ir kritinis mąstymas;
 • plečiamas visuomenės narių, kurie rinksis aukštos kokybės kultūros ir meno paslaugas, ratas.

Kultūros pasą iniciavo ir įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

 

   

Daugiau informacijos:

Paslaugų teikėjams arba el. paštu [email protected], tel.: 8 608 45 502 ir 8 608 47 714

Mokykloms, mokytojams, mokiniams arba el. paštu [email protected], tel.: 8 601 55 614; 85 2767800; 85 2766748; 85 2464840

Teisės aktai:

Kultūros paso koncepcija

Tvarkos aprašai:

Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas

Kultūros paso paslaugų atrankos 2018 m. tvarkos aprašas

Kultūros paso paslaugų finansavimo 2018 metų tvarkos aprašas

Kultūros paso ekspertų komisija:

2022-2025 m. Kultūros paso ekspertų komisija

2019-2022 m. Kultūros paso ekspertų komisija

2018 m. Kultūros paso ekspertų komisija

Kultūros paso paslaugų rinkinys

2022 m. birželio mėn. kvietimo Kultūros paso paslaugų, neįtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, rinkinys

2022 m. birželio mėn. kvietimo Kultūros paso paslaugų rinkinys

2021 m spalio mėn. kvietimo Kultūros paso paslaugų rinkinys

2021 m. birželio mėn. Kvietimo Kultūros paso paslaugų rinkinys

2021 m. kovo mėn. papildomo kvietimo kultūros ir meno paslaugų, neįtraukiamų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, sąrašas

2021 m. kovo mėn. papildomo kvietimo Kultūros paso paslaugų rinkinys

2020 m. spalio mėn. Kvietimo Kultūros paso pasaugų rinkinys

2020 m. birželio mėn. Kvietimo Kultūros paso paslaugų rinkinys

2019 m. spalio mėn. Kvietimo paso paslaugų rinkinys

2019 m. spalio mėn. Kvietimo Kultūros paso paslaugų rinkinys

2019 m. birželio mėn. kvietimo Kultūros paso paslaugų rinkinys II

2019 m. birželio mėn. kvietimo Kultūros paso paslaugų rinkinys

2019 m. papildomo kvietimo Kultūros paso paslaugų

2018 m. Kultūros paso paslaugų

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27