Lietuvos kino taryba

Lietuvos kino taryba, kuri vadovaujasi 2018 m. kovo 14 d. kultūros ministro įsakymu patvirtintais Lietuvos kino tarybos nuostatais, yra prie Kultūros ministerijos visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas sprendžiant kino politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus. Lietuvos kino politikos klausimams spręsti. Jos uždavinys yra nagrinėti svarbiausias kino politikos problemas ir teikti kultūros ministrui pasiūlymus, išvadas dėl kino srities strateginio planavimo, stiprinimo priemonių, plėtros programų bei jų tikslų ir pasiektų rezultatų, valstybinio finansavimo, paveldo išsaugojimo, kino sritį reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir (ar) tobulinimo bei kitų kino veiklos klausimų, kuriuos pateikia kultūros ministras.

Atnaujinimo data: 2023-11-18