Tarptautinis bendradarbiavimas kino srityje

Nuo 2003 m. Lietuva dalyvauja Europos Sąjungos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programoje MEDIA. Jos paprogramės daliai Lietuvoje atstovauja Lietuvos kino centro struktūrinis padalinys MEDIA skyrius, kurio pagrindinis tikslas yra teikti informaciją Lietuvos audiovizualinės industrijos įmonėms apie ES paramos programas, konsultuoti kino sklaidos, dalyvavimo mokymuose, projektinių paraiškų teikimo klausimais, skatinti partnerystę su programoje dalyvaujančiomis ir trečiosiomis šalimis.

Nuo 2007 m. Lietuva yra Europos Tarybos fondo Eurimages, remiančio kūrybinių kinematografinių ir audiovizualinių darbų bendrą gamybą ir platinimą, narė. Fondo biudžetą sudaro 36 valstybių narių įnašai, kurie yra skiriami bendriems šalių kino projektams remti. Fondas administruoja keturias kino paramos programas, iš kurių Lietuvos projektai gali dalyvauti dviejose: parama bendrai gamybai ir parama platinimui.

Atnaujinimo data: 2023-11-18