2020 m. Kultūros ministerijos užsakymu atliktas tyrimas „Lietuvos audiovizualinio kultūros paveldo išsaugojimo ir prieigos sistemos analizė ir plėtros rekomendacijos“. Tyrėjai – VšĮ „Meno avilys“.

2020 m. lapkričio 5 d. vyko virtuali tarptautinė konferencija, skirta aptarti audiovizualinio paveldo valdymo, sklaidos klausimus, kylančius iššūkius ir naujas galimybes. Pranešimus skaitė ekspertai iš EUROPEANA, WIKIMEDIA, ICCROM, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Nyderlandų, Švedijos (programa ir įrašai anglų kalba).

Atnaujinimo data: 2023-11-18