Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo taryba

Taryba veikia prie Kultūros ministerijos siekdama prisidėti prie ilgalaikės tęstinės etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo politikos formavimo ir teikti kultūros ministrui ir kitoms institucijoms pagal poreikį siūlymus ir rekomendacijas šiais klausimais:

  • etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo sričių strateginio planavimo;
  • etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo sričių valstybinio finansavimo prioritetų ir šaltinių;
  • etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo vertybių išsaugojimo;
  • etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo sričių reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir (ar) tobulinimo;
  • kitais etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo sričių klausimais, kuriuos kultūros ministras pateikia Tarybai svarstyti;
  • teikti išvadas ir pasiūlymus dėl kandidatų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Kultūros ministerija) įsteigtoms premijoms etninės kultūros srityje gauti.

Atnaujinimo data: 2023-11-18