2019 m. vasario 19 d. patvirtinti Lietuvos dizaino tarybos nuostatai.

Dizaino tarybos uždavinys – prisidėti prie ilgalaikės tęstinės dizaino politikos formavimo: teikti Lietuvos Respublikos  kultūros ministrui, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrui ir kitoms institucijoms siūlymus ir rekomendacijas dėl dizaino srities strateginio planavimo, plėtros programų, priemonių, jų tikslų ir siektinų rezultatų, valstybinio finansavimo prioritetų ir šaltinių, dizaino paveldo išsaugojimo, dizaino industrijos tarptautinio konkurencingumo stiprinimo, dizaino sritį reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir (ar) tobulinimo.

Dizaino tarybos personalinė sudėtis tvirtinama 3 metų laikotarpiui.

Atnaujinimo data: 2023-11-18