>

Šioje skiltyje pateikiami kultūros ministro valdymo sričiai aktualūs strateginio planavimo dokumentai: strategijos, programos, veiksmų planai ir kt.

Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050“

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano valstybės teritorijos erdvinio vystymo kryptys ir teritorijos naudojimo funkciniai prioritetai

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas

2021–2030 m. nacionalinis pažangos planas

Kultūros ir kūrybingumo plėtros programa ir jos įgyvendinimo dokumentai

XVIII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir jos Nuostatų įgyvendinimo planas

Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programa ir 2022–2024 metų veiksmų planas

Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020–2024 metų veiksmų planas

Žurnalistų apsaugos, saugumo ir įgalinimo užtikrinimo 2023–2025 metų veiksmų planas

Muziejų veiklos skatinimo 2024–2026 metų veiksmų planas

Profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklos skatinimo 2024–2028 metų veiksmų planas

2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo kultūros programos koncepcija

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“

Lietuvos kultūros politikos strategija

Lietuvos pristatymo užsienyje 2020–2030 metų strategija

Kultūros tarptautiškumo politikos koncepcija

Kultūros kelių vystymo Lietuvoje koncepcija

Kultūros paso koncepcija

Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos koncepcija

Atnaujinimo data: 2024-01-05