Visuomenės informavimo politikos strateginės kryptys

2019 m. patvirtintas pirmasis visuomenės informavimo politikos srities strateginis dokumentas – Visuomenės informavimo politikos strateginės kryptys 2019–2022 metams ir jų įgyvendinimo veiksmų planas. Kryptimis siekiama formuoti ir koordinuoti aiškiais valstybės prioritetais grįstą visuomenės informavimo politiką, skatinti kokybiškos ir patikimos viešosios informacijos sklaidą ir prieinamumą, visuomenės medijų ir informacinį raštingumą, skaidrios, nepriklausomos ir išorinėms grėsmėms atsparios visuomenės informavimo aplinkos funkcionavimą bei užtikrinti nediskriminacinę, subalansuotą ir nuoseklią valstybės paramos bei mokesčių politiką.

Krypčių strateginis tikslas – stiprinti tvarią, skaidrią, gyvybingą visuomenės informavimo aplinką, kuriant informacinėms grėsmėms atsparią, pilietiškai aktyvią, žiniomis įgalintą visuomenę. Šiam tikslui įgyvendinti nubrėžtos penkios strateginės kryptys:

  1. Darni ir koordinuota visuomenės informavimo politika;
  2. Turinio kokybę ir įvairovę perteikianti, prieinama ir patikima viešoji informacija;
  3. Skaidri ir nepriklausoma visuomenės informavimo aplinka;
  4. Tvari ir kurti skatinanti valstybės parama ir mokesčių politika;
  5. Informacinėms grėsmėms atspari, raštingumo gebėjimus ugdanti visuomenė.

Kryptys, jų tikslai ir uždaviniai buvo apsvarstyti Medijų taryboje, jiems pritarta 2018 m. vasario 6 d. vykusiame šios tarybos posėdyje.

Atnaujinimo data: 2023-11-18