Bronio Savukyno premija

Ši premija skiriama intelektualiosios eseistikos kūrinių autoriams arba kultūros leidinių redaktoriams už vertingą indėlį į kultūros temų sklaidą, kultūros problemų apmąstymą periodiniuose leidiniuose per pastaruosius penkerius metus.

Kandidatai vertinami atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

  • kultūros temų ir problemų aktualumas;
  • minties dėstymo originalumas ir patrauklumas;
  • gera kalbos kultūra; 
  • informatyvumas ir dokumentalumas;
  • analitiškumas ir visuomeninis rezonansas;
  • išliekamoji kultūrinė vertė. 

Premijos dydis – 125 BSI.

Bronio Savukyno premijos nuostatai

Publicistikos premija

Ši premija skiriama už reikšmingiausius, profesionaliausiai sukurtus ir aktualiausius  publicistinius kūrinius, paskelbtus visuomenės informavimo priemonėse kultūros temomis.

Pateikti publicistikos kūriniai ar kūrinys Literatūros tarybos vertinami pagal šiuos kriterijus: 

  • pasirinktos temos aktualumas; 
  • publicistinio kūrinio ar kūrinių profesionalumas; 
  • publicistinio kūrinio ar kūrinių įtaigumas, reikšmingumas ir potencialus visuomenės susidomėjimas; 
  • publicistinio kūrinio ar kūrinių originalumas.

Premijos dydis – 125 BSI.

Publicistikos premijos nuostatai

Informacija pasiteirauti:

Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės vyriausioji specialistė Emilija Cikanavičiūtė ([email protected], 8 608 47 710).

Atnaujinimo data: 2023-11-18