2017 m. lapkričio 6 d. kultūros ministro įsakymu buvo įsteigta Medijų taryba – prie Kultūros ministerijos veikianti patariamoji institucija, kuri padeda Kultūros ministerijai formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką visuomenės informavimo srityje teikdama ekspertinę nuomonę ir rekomendacijas svarbiausiais visuomenės informavimo srities politikos formavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo klausimais.

Medijų tarybos sudėtis

Atnaujinimo data: 2024-01-04