Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta ir jam atskaitinga Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) taip pat sprendžia kalbos politikos ir Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo klausimus. VLKK teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms išvadas dėl teisės aktų projektų, kuriuose yra nuostatų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą, nustato lietuvių kalbos tvarkybos kryptis, vykdo lietuvių kalbos norminimo ir kodifikavimo darbą.

Atnaujinimo data: 2023-11-18