Tarptautinių projektų finansavimo programos

Lietuvos kultūros taryba

Įvairių kultūros ir meno sričių tarptautinio bendradarbiavimo projektai yra finansuojami per Lietuvos kultūros tarybą valstybės biudžeto lėšomis.

Lietuvos kino centras

Tarptautinio bendradarbiavimo projektus kino srityje (filmų parengiamųjų ir gamybos darbų, platinimo, sklaidos užsienyje, kino kultūros sklaidos projektai) finansuoja Lietuvos kino centras.

Lietuvos kultūros institutas

Lietuviškų tekstų vertimų į užsienio kalbas skatinimo programą vykdo Lietuvos kultūros institutas. Vertimų skatinimo programa siekiama paraginti užsienio šalių leidyklas imtis lietuviškų arba su Lietuva susijusių tekstų (knygų, leidinių) vertimo ir leidimo. Programą sudaro dvi dalys – Knygų vertimo skatinimo konkursas ir Bandomųjų vertimų skatinimo konkursas.

Baltijos kultūros fondas

Nuo 2019 m. Kultūros ministerija dalyvauja Baltijos kultūros fondo (http://www.kkf.lv/index/par-vkkf/baltijas-kult%C5%ABras-fonds/) programoje. 2018 m. įsteigto Baltijos kultūros fondo tikslas – skatinti Baltijos šalių kultūrinį bendradarbiavimą ir stiprinti Estijos, Latvijos ir Lietuvos kultūros tarptautiškumą per bendrus kultūros projektus ir renginius. Lėšos projektams skiriamos kasmet. 2022-2024 m. Baltijos kultūros fondą administruoja Latvijos Valstybinis kultūros rėmimo fondas.

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programa

Nuo 2009 m. Kultūros ministerija dalyvauja Šiaurės ministrų tarybos koordinuojamoje Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programoje (https://www.norden.lt/), kurią sudaro 3 moduliai: bendradarbiavimo tinklai, meno rezidencijos ir menininkų mobilumas. Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje viešina šias programas Lietuvoje. Paraiškų teikimo terminus, daugiau informacijos apie reikalavimus, sąlygas ir kitą informaciją galima rasti programos administratoriaus, Šiaurės šalių kultūros centro, tinklalapyje https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/.

„Kūrybiška Europa“

„Kūrybiška Europa 2021-2027“ yra Europos Sąjungos programa, skirta Europos kultūrai, kinui, televizijai, muzikai, literatūrai, scenos menui, paveldui ir kitoms susijusioms sritims remti.

Lietuvoje ES programą „Kūrybiška Europa“ koordinuoja Lietuvos kultūros institutas (paprogramę „Kultūra“, https://lithuanianculture.lt/kurybiskos-europos-programa/) kartu su Lietuvos kino centru (paprogramė „Media“, https://www.kurybiskaeuropa.lt/). Biurai yra atsakingi už paprogramių viešinimą ir nemokamas konsultacijas teikiantiems paraiškas.

Atnaujinimo data: 2023-11-18