Profesionalaus scenos meno teatro statuso suteikimas

Profesionalaus scenos meno teatro statuso suteikimo procedūrą ir tvarką reglamentuoja Profesionaliojo scenos meno įstatymo 5 straipsnis ir Juridinio asmens pripažinimo profesionaliojo scenos meno įstaiga ir šio pripažinimo panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ĮV- 535. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija nuolat priima juridinių asmenų, siekiančių būti pripažintais profesionaliojo scenos meno įstaiga, prašymus.

Įsakymas dėl juridinio asmens pripažinimo profesionaliojo scenos meno įstaiga ir šio pripažinimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Tvarkos aprašas

Tvarkos aprašo priedas 1

Tvarkos aprašo priedas 2

Tvarkos aprašo priedas 3

Tvarkos aprašo priedas 4

Tvarkos aprašo priedas 5

Tvarkos aprašo priedas 6

Atnaujinimo data: 2023-11-21