Kultūros ministerija formuoja valstybės politiką profesionaliojo meno srityje ir organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.

Lietuvos profesionalioji muzikinė kultūra apima plačią kultūros reiškinių, susijusių su muzika, sritį: profesionaliąją muzikinę kūrybą, profesionalųjį atlikimo meną, muzikos įstaigas, muzikinį ugdymą, muzikos atlikimo priemones.

Nuolatinė valstybės parama šiai nekomercinės muzikinės kultūros sričiai, daugelį metų puoselėta ir plėsta muzikinio ugdymo sistema sudarė prielaidas susiformuoti valstybėje profesionalaus muzikos meno įstaigoms – muzikiniams teatrams bei įvairiems muzikiniams kolektyvams.

Atnaujinimo data: 2023-11-18