Informacija apie suteiktą kvalifikacinę kategoriją įrašoma Licencijų informacinėje sistemoje. Paieškos laukelyje „Gavėjas“ reikia pasirinkti „LR fizinis asmuo“ ir įvesti restauratoriaus vardą ir pavardę arba paieškos laukelyje „Licencijos tipas“ pasirinkti „Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratoriaus kvalifikacijos pažymėjimas“.

2023 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-961 Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. ĮV-513 Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo

2022 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. ĮV-977 Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. ĮV-532 Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo

2021 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. ĮV-1397 Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. ĮV-730 Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo

2020 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. ĮV-1515 Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. ĮV-852 Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo

2019 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. ĮV-817 Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. ĮV-425 Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo

2018 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. ĮV-957 Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. ĮV-471 Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo

2017 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. ĮV-1187 Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. ĮV-746 „Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo“

2016m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. ĮV-1007 „Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. ĮV-538 „Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo“

2015 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. ĮV-892 „Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo“

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. ĮV-452 „Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo“

2014 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. ĮV-988 „Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo“ 

2014 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. ĮV-477 „Dėl kvalifikacinių kategorijų restauratoriams suteikimo“.

2013 m.

2013 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. ĮV- 846 (Žin., 2013, Nr. 133-6801)

2013 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-465 (Žin., 2013, Nr. 65-3257; 2013, Nr. 67)

2012 m.

2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. ĮV-907 (Žin., 2012, Nr. 153-7865)

2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. ĮV-569 (Žin., 2012, Nr. 102-5210)

2011 m.

2011 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. ĮV-735 (Žin., 2011, Nr. 151-7131)

2011 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. ĮV-454 (Žin., 2011, Nr. 78-3833)

2010 m.

2010 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ĮV-616 (Žin., 2010, Nr. 140-7206)

2010 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. ĮV-353 (Žin., 2010, Nr. 72-3675)

Atnaujinimo data: 2024-02-20