Formuojant kultūros paveldo politiką dalyvauja Valstybinė kultūros paveldo komisija. Komisija yra Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės ekspertė bei patarėja kultūros paveldo apsaugos politikos klausimais.

Formuojant nematerialaus kultūros paveldo politiką dalyvauja Etninės kultūros globos taryba. Taryba yra Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės ekspertė bei patarėja sprendžiant strateginius etninės kultūros valstybinės globos ir politikos formavimo bei nematerialaus kultūros paveldo apsaugos klausimus. 

Kultūros paveldo objektų apsauga taip pat rūpinasi savivaldybės, kurioms Vietos savivaldos įstatymu priskirtos savarankiškos ir ribotai savarankiškos kultūros paveldo apsaugos funkcijos.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos dokumentų projektus rengia Kultūros paveldo centras.

Kultūros infrastruktūros centras įgyvendina paveldotvarkos, taip pat kultūros ministro valdymo srityje esančių įstaigų infrastruktūros modernizavimo programas, stiprina kultūros paveldo objektų prevencinę priežiūrą.

Atnaujinimo data: 2024-01-04