Projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“

Projekto tikslas – plėtoti ir atnaujinti viešosios prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūrą šalies viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo ir kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose.

Projekto vykdytojas – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Projekto partneris – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Projekto trukmė – 2018 m. sausis–2021 m. sausis.

Įgyvendinus projektą bus atnaujinta kompiuterinė ir programinė įranga daugiau kaip 1200 viešos interneto prieigos taškų šalies viešosiose bibliotekose, sukurtos naujos darbo vietos vartotojams darbui su vaizdo ir garso ir (ar) grafine medžiaga, inžinerinius gebėjimus lavinančiais konstruktoriais, robotikos rinkiniais, virtualios realybės ir kitais įrenginiais. Viešosiose bibliotekose gyventojams bus suteiktos galimybės naudotis spartesniu negu 30 Mb/s interneto ryšiu, sudarytos sąlygos dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo, vietos skaitmeninio turinio kūrimo ir kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose. Prognozuojama, kad vartotojų skaičius bibliotekose išaugs apie 20 proc.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Atnaujinimo data: 2023-11-18