Centriniai specializuoti archyvai

  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas – saugo ir kaupia rašytinius dokumentus, sudarytus 1918–1990 m., vaizdo ir garso dokumentus, skaitmenina, mikrofilmuoja, restauruoja valstybės archyvų dokumentus.
  • Lietuvos ypatingasis archyvas – saugo pasipriešinimo okupacinėms struktūroms, buvusios SSRS specialiųjų tarnybų (KGB), Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos komunistų partijos dokumentus.
  • Lietuvos literatūros ir meno archyvas – saugo meno ir kultūros įstaigų bei asmenų – literatų, dailininkų, teatralų, muzikų, kultūros darbuotojų – dokumentus.
  • Lietuvos valstybės istorijos archyvas – saugo dokumentus nuo seniausių laikų iki 1918 m., bažnytinės ir civilinės metrikacijos dokumentus nuo seniausių laikų iki šių dienų.
  • Lietuvos valstybės naujasis archyvas – saugo dokumentus, sudarytus nuo 1990 m., vykdo valstybės centrinio administravimo institucijų dokumentų valdymo priežiūrą.

Regioniniai valstybės archyvai 

Šie archyvai vykdo teritorinių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių dokumentų valdymo priežiūrą, kaupia šių įstaigų veiklos dokumentus, saugo sovietų okupacijos laikotarpio, o kai kurie archyvai – ir senesnius (Rusijos imperijos įstaigų, Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.), nacistinės Vokietijos okupacijos) dokumentus.

  • Kauno regioninis valstybės archyvas (turi du filialus – Alytaus ir Marijampolės);
  • Klaipėdos regioninis valstybės archyvas (turi du filialus – Tauragės ir Telšių);
  • Šiaulių regioninis valstybės archyvas (turi Panevėžio filialą);
  • Vilniaus regioninis valstybės archyvas (turi Utenos filialą).

Archyvų statistika

Atnaujinimo data: 2023-11-18