Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba yra vykdomosios valdžios institucija, kurios misija – dalyvauti formuojant ir įgyvendinti dokumentų valdymo, naudojimo ir archyvų srities valstybės politiką, kad nacionalinis dokumentų fondas būtų efektyviai administruojamas ir prieinamas visuomenei.

Atnaujinimo data: 2023-11-18