Erika Petunovienė, Atminties institucijų politikos grupės vyriausioji specialistė
El. paštas: [email protected]
Tel. Nr. +370  608 45 976

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
El. paštas: [email protected]
Tel. Nr. (8 5) 265 1137

Atnaujinimo data: 2023-11-18