Paslaugos teikėjams

Kultūros paso administravimas

Nuo 2023 m. sausio 1 d. Kultūros paso paraiškų teikimas, užsakymai ir bendras programos administravimas įgyvendinamas Kultūrinės edukacijos sistemos portale www.kulturospasas.lt (toliau – portalas www.kulturospasas.lt), kurią administruoja Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau – LNB).

Kultūros paso paslaugų tikslinimas

Paslaugų teikėjai, prisijungę į portalą www.kulturospasas.lt, savarankiškai tikslina kontaktinius duomenis, paslaugos nuotrauką ir kalendorių (jei nėra rezervacijos).

Jei tikslinimas susijęs su informacija apie Paslaugos vykdymo vietos tikslinimą, techninių ar kitų klaidų taisymu, teikiamas prašymas LNB el. paštu [email protected] arba portale www.kulturospasas.lt pateikus pagalbos užklausą. Prašyme nurodyta informacija per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos yra patikslinama portale www.kulturospasas.lt.

Jei tikslinimas yra susijęs su Paslaugos atrankos kriterijais (papildomos vykdymo vietos, mokinių skaičiaus vienoje paslaugoje ir pan.) ir paslaugos kainos tikslinimu, teikiamas prašymas Kultūros ministerijai el. paštu [email protected]. Tokius prašymus nagrinėja Kultūros paso ekspertų komisija.

Prašymas teikiamas laisvos formos ant firminio įstaigos blanko (jei yra), pasirašytas įstaigos vadovo arba fizinio asmens saugiu e. parašu arba skanuotas (tokiu atveju originalo siųsti nereikia). Prašyme būtina nurodyti paslaugos, kurią norite tikslinti pavadinimą ir registracijos numerį, pateikti, ką norite tikslinti bei nurodyti keitimo/tikslinimo priežastis;

Kultūros paso paslaugų rinkinio tikslinimai yra atliekami tik patvirtinus LR Kultūros ministro įsakymus (toliau – Įsakymas), kurie keičiami keturis kartus per metus:

  • Kai prašymas gautas nuo gruodžio 1 d. iki vasario 28/29 d. Įsakymo pakeitimas tvirtinamas iki kovo 31 d.
  • Kai prašymas gautas nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. Įsakymo pakeitimas tvirtinamas iki birželio 30 d.
  • Kai prašymas gautas nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Įsakymo pakeitimas tvirtinamas iki rugsėjo 30 d.
  • Kai prašymas gautas nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. Įsakymo pakeitimas tvirtinamas iki gruodžio 31 d.

SVARBU!!!

Paslaugų kainų keitimas tvirtinamas tik kartą per metus. Prašymas turi būti gautas iki lapkričio 30 d. Įsakymo pakeitimas tvirtinamas iki gruodžio 31 d.

Sąskaitų teikimas ir paslaugų apmokėjimas

Iki kiekvieno mėnesio 10 dienos paslaugų teikėjas, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui pateikia sąskaitą faktūrą už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas, išskyrus už paslaugas, suteiktas gruodžio mėnesį, kai sąskaita faktūra pateikiama iki gruodžio mėnesio 20 dienos.

Sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta paslaugos pavadinimas (-ai), datos, kada jos buvo suteiktos ir/ar mokyklos pavadinimas, paslaugos (-ų) kaina vienam mokiniui.

Sąskaitos teikiamos Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui šiais rekvizitai:

Žirmūnų g. 1B, Vilnius
Juridinio asmens kodas 302848387
PVM mokėtojo kodas LT100007095119

Iškilus klausimams dėl sąskaitų faktūrų pateikimo kreiptis į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą tel.:  8601 55614 arba el. paštu: [email protected]

Platesnė informacija:

www.kulturospasas.lt
Kultūros paso koncepcija
Kultūros paso administravimo ir finansavimo tvarkos aprašas

arba

El. paštu [email protected] arba tel.: 8 609 32 358.

Dėl Kultūros paso paslaugų rinkinio tikslinimo kreipkitės į Kultūros ministeriją el. paštu [email protected] arba tel.: 8 608 47 714.
Dėl  sąskaitų teikimo ir paslaugų apmokėjimo kreipkitės į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą el. paštu [email protected]. tel.: 8 601 55 614; 85 2767800; 85 2766748; 85 2464840

Atnaujinimo data: 2023-11-18