Mokykloms, mokytojams, mokiniams

Nuo 2023 m. sausio 1 d. Kultūrinės edukacijos sistemos portale www.kulturospasas.lt mokiniui kalendoriniams metams suformuojama paskyra, kuriai priskiriamos lėšos Paslaugoms apmokėti. Mokinio lėšų suma apskaičiuojama pagal Mokinių registro aktualų sausio 1 d. mokinių skaičių, kiekvienam mokiniui skiriant sumą, gautą padalijus Kultūros paso Paslaugoms finansuoti skirtas tikslines valstybės biudžeto lėšas iš mokinių skaičiaus.

Kultūros paso paslaugose mokiniai gali dalyvauti su klase ar grupe, o mokiniai nuo 16 metų paslaugas gali užsisakyti ir dalyvauti individualiai.

Kultūros paso paslaugų rinkinys, kuris sudarytas iš nustatytus kriterijus atitinkančių kultūros ir meno paslaugų, skirtų kultūros paso tikslams įgyvendinti, mokykloms, mokytojams ir mokiniams skelbiamas Kultūrinės edukacijos sistemos portale www.kulturospasas.lt.

Kultūrinės edukacijos sistema turi sąsajas su mokinių ir pedagogų registrais, todėl į sistemą, naudojantis portalo Emokykla prisijungimais, gali jungtis visi mokiniai, mokytojai ir Kultūros paso koordinatoriai.

Mokykla skiria atsakingą asmenį už Kultūros paso koordinavimą ir pateikia jo kontaktus LNB.

Kultūros paso paslaugų rezervavimas ir užsakymas vykdomas kultūrinės edukacijos sistemos portale www.kulturospasas.lt.

Platesnė informacija:

www.kulturospasas.lt
Kultūros paso koncepcija
Kultūros paso administravimo ir finansavimo tvarkos aprašas

arba

El. paštu [email protected] arba tel.: 8 609 32 358.

Atnaujinimo data: 2023-11-18