Mecenavimo Taryba

Mecenavimo tarybos 2020 m. veiklos ataskaita
Mecenavimo tarybos 2019 m. veiklos ataskaita
Mecenavimo tarybos 2018 m. veiklos ataskaita

Mecenavimo Taryba

Vydas Dolinskas – Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius, Mecenavimo tarybos pirmininkas;
Laura Blaževičiūtė – Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentė; 
Jonas Mickus – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais; 
Giedrė Mickūnaitė – Lietuvos mokslo tarybos narė;
Evalda Šiškauskienė – Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentė;
Dainius Vaitiekūnas – Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo narys;
Rolandas Zuoza – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento patarėjas;
Regina Jeskelevičienė - Kultūros ministerijos viceministrė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-16