Lietuvos bibliotekų taryba

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-367 „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 7, 8 ir 16 punktais, trejiems metams patvirtinta šios sudėties Lietuvos bibliotekų taryba:

Danguolė Abazoriuvienė – Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė;

Rūta Bagdonienė – Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos narė, Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;

Emilija Banionytė – Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos pirmininkė, Lietuvos edukologijos universiteto bibliotekos direktorė;

prof. dr. Renaldas Gudauskas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius;

dr. Rasa Januševičienė – Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkė, Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorė;

dr. Zinaida Manžuch – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto docentė;

Audronė Opulskytė – Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vyriausioji specialistė;

Žaneta Pratusevičienė – Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos valdybos narė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos bibliotekos vedėja;

Vilija Raubienė – Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos pirmininkė, Panevėžio kolegijos bibliotekos vedėja;

Jolita Steponaitienė – Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių departamento direktorė;

dr. Gintarė Tautkevičienė – Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos pirmininkė, Kauno technologijos universiteto bibliotekos direktorė;

dr. Rima Cicėnienė – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10