Kultūrinės edukacijos taryba

Tarybos sudėtis:

 1. Jūratė Vilūnaitė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Vilniaus kolegijos scenos kalbos ir vaidybos lektorė, aktorė (Tarybos pirmininkė);
 2. Iveta Ieva Gedvilaitė-Puodžiūnienė – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos grupės vadovė (Tarybos pirmininkės pavaduotoja);
 3. Rita Andrejeva – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausioji specialistė;
 4. doc. dr. Irena Alperytė – Kultūros vadybininkų asociacijos narė, Vilniaus dailės akademijos UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros docentė;
 5. Vilma Bačkiūtė – Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja (stebėtojo teisėmis);
 6. Rosita Marija Balčienė – Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos viceprezidentė;
 7. Lauryna Jodko – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos narė;
 8. Rūta Kačkutė – Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė;
 9. Asta Karaliūtė-Bredelienė – Vilniaus licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė;
 10. doc. Žydronė Kolevinskienė – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Mokytojų rengimo instituto Kalbinio ir meninio ugdymo programų grupės vadovė;
 11. Jonas Mickus – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais;
 12. Tomas Pūtys – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Neformalaus švietimo skyriaus vedėjas;
 13. Ieva Skaržinskaitė – Lietuvos nacionalinio dramos teatro generalinio direktoriaus pavaduotoja.

Tarybos funkcijos:
1.    nagrinėja klausimus, susijusius su kultūrinės edukacijos procesais Lietuvoje, ir užsienio patirtį aktualiausiomis kultūrinės edukacijos politikos problemomis formaliojo, neformaliojo ugdymo, socialinės atskirties grupių ir Lietuvos regionų kultūrinės edukacijos srityse;
2.    teikia pasiūlymus ir išvadas dėl kultūrinės edukacijos sritį reglamentuojančių ar turinčių įtaką kultūrinės edukacijos procesams įstatymų bei kitų teisės aktų poreikio ir galiojančių teisės aktų tobulinimo;
3.    nagrinėja klausimus, susijusius su profesionalaus ir neprofesionalaus meno, paveldo įstaigų, muziejų ir bibliotekų ugdymo kultūra ir menu bei kultūrinės edukacijos paslaugomis ir teikia pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo;
4.    teisės aktų numatytais atvejais teikia pasiūlymus dėl premijų, apdovanojimų ir (ar) padėkos raštų skyrimo kultūrinės edukacijos srityje;
5.    svarsto kultūrinės edukacijos prioritetus, jų kriterijus, plėtros klausimus;
6.    svarsto kitus klausimus, susijusius su kultūrine edukacija.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-29