Subsidijos – platesniam savarankiškai dirbančių kultūros ir kūrybinių industrijų kūrėjų bei darbuotojų ratui

Data

2021 11 08

Įvertinimas
0
pixabay.jpg

Siekiant palaikyti nuo COVID-19 nukentėjusių savarankiškai dirbančių kultūros ir kūrybinių industrijų kūrėjus ir darbuotojus, Vyriausybės sprendimu pakeista subsidijų skaičiavimo tvarka siekiant sudaryti galimybes daugiau kultūros ir kūrybinių industrijų kūrėjų bei darbuotojų jas gauti.

Kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriuje dirba 34 tūkstančiai individualiai dirbančių asmenų. Lietuvos gretutinių teisių asociacijos AGATA duomenimis, 87 proc. kūrėjų dėl pandemijos poveikio neteko savo pagrindinių pajamų, pajamos iš kolektyvinių licencijų už koncertus per pandemiją sumažėjo 71 proc., tik 56 proc. kūrėjų, pateikusių prašymus subsidijoms, jas gavo. Pagrindinė prašymų skirti subsidiją netenkinimo priežastis – pajamos iš autorinių sutarčių ir kolektyvinių licencijų nebuvo traktuojamos kaip savarankiškos veiklos pajamos.

Vyriausybės sprendimas subsidijų skyrimo tvarką leidžia geriau pritaikyti kūrėjų ir kūrybinių industrijų veiklos specifikai. Savarankiškai dirbančių kūrėjų pajamos yra diversifikuotos, jie gauna įvairaus pobūdžio pajamas iš autorių ir gretutinių teisių administravimo agentūrų, daliai veiklų privalo sudarinėti autorines sutartis. Ir nors šios gretutinės pajamos formaliai nėra klasifikuojamos kaip individualios veiklos pajamos, jos lygiai taip pat yra kūrėjų pajamos iš savarankiškos (ne darbo santykių) kūrybinės veiklos, kurios buvo prarastos arba ženkliai sumažėjo dėl pandemijos poveikio.

Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Vyriausybė nustatė, kad tinkami pareiškėjai gauti subsidijas yra asmenys, kurių 2019 m. gautos metinės apmokestinamosios pajamos (išskyrus pajamas, gautas iš individualios veiklos, pajamas, gautas pagal autorines sutartis, ir honorarą bei kitas pajamas, gautas už kūrinių ir gretutinių teisių objektų panaudojimą iš kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo organizacijų) neviršija 12 minimalių mėnesio algų (2019 m. galiojęs MMA dydis – 555 eurų).

Informuojame, kad kvietimas teikti subsidijos paraiškas galioja iki kvietime nurodytos dienos, kuri negali būti vėlesnė kaip 2021 m. lapkričio 22 d. Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) interneto svetainėje www.vmi.lt skelbia apie kvietimo teikti subsidijos paraiškas galiojimo pabaigą. VMI gali sustabdyti kvietimą teikti subsidijos paraiškas anksčiau nei kvietime nurodyta jo galiojimo diena, jeigu prašomų skirti subsidijų suma viršija visą subsidijoms finansuoti bendrai skirtą lėšų sumą pagal kvietimą teikti subsidijos paraiškas, ir apie tai tą pačią dieną paskelbia interneto svetainėje www.vmi.lt. Taigi kviečiame kultūros ir kūrybinių industrijų bendruomenę neatidėti prašymo subsidijai pateikimo paskutinei dienai.

pixabay.com nuotrauka